Etiquetatge


Els productes s’etiqueten seguint la normativa del Departament de Salut Pública de la Generalitat. En les etiquetes s’informa el consumidor dels ingredients, del número de lot, de la caducitat i de les certificacions de les quals gaudeix cada producte segons les seves característiques: ecològic i apte per a celíacs. A més, totes les etiquetes porten la fletxa verda d’Ecoembes que garanteix que estem adherits a aquesta empresa sense ànim de lucre que facilita la recollida selectiva i la recuperació de residus dels envasos que utilitzem per a tots els productes.